ABC napowietrzania

Areatory & części zamienneDla człowieka i wszystkich form organicznych H2O jest najważniejszym elementem łączącym. Jest to ”eliksir życia”.

Zanieczyszczenie wody następuje najczęściej na skutek działalności człowieka. Zanieczyszczenie wód pociąga za sobą poważne skutki i choroby. Ścieki należy oczyszczać zanim zostaną one ponownie odprowadzone do zbiorników wodnych środowiska.

Obecnie w różnych stronach świata najbardziej popularnym sposobem oczyszczania przemysło-wych i komunalnych ścieków jest proces biologiczny lub ”metoda osadu czynnego”, która występuje również w środowisku naturalnym. W zbiorniku napowietrzania właściwe oczyszczanie biologiczne wykonują naturalne bakterie osadu. Bakterie potrzebują tlenu (O2) w celu utrzymywa-nia procesu metabolizmu. Zadaniem napowietrzania jest dostarczanie wystarczającej ilości tlenu tak do fazy płynnej jak i do utrzymywania ciągłego procesu mieszania osadu aktywnego w zbiorniku napowietrzania.

Największe zużycie energii w zakładzie oczyszczania ścieków związane jest zazwyczaj z napowie- trzaniem, który to proces pochłania 50-65% całkowitego zużycia energii. Wiele badań oraz szeroki zakres naszych doświadczeń praktycznych wykazują , że właściwie zaprojektowany, zoptymalizo-wany, odpowiednio operowanyi i konserwowany drobnopęcherzykowy system napowietrzania zmniejsza zużycie energii w procesie napowietrzania nawet do 50% w stosunku do zwykłych systemów napowietrzających.

•    SOTR (standard oxygen transfer rate) = przenoszenie tlenu do czystej wody w warunkach standardowych, kgO2/h
•    AOR (actual oxygen requirement) = zapotrzebowanie procesu na tlen , kgO2/h
•    SOTE (standard oxygen transfer efficiency) = efektywność przenoszenia tlenu w warunkach standardowych, %
•    SAE (standard aeration efficiency) = efektywność napowietrzania w warunkach standardowych, kgO2/kWh
•    AE (aeration efficiency) = efektywność napowietrzania w warunkach procesowych, kgO2/kWh
•    DD (diffuser density)  =częstotliwość dyfuzorowa, czyli aktywna powierzchnia aeratorów  / powierzchnia zbiornika, %
•    DWP (dynamic wet pressure) = utrata ciśnienia areatora przy zanurzeniu w wodzie, kPa/mbar/cmH2O

FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania